1.
Orlova L, Firsov G, Vasiljev N, Byalt V, Volchanskaya A. Conifers (Coniferae) of V. L. Komarov Botanical Institute Otradnoje Research Station. BioComm [Internet]. 2014Jun.17 [cited 2022Aug.12];0(2):66–76. Available from: https://biocomm.spbu.ru/article/view/1136