Orlova, Larisa, Gennadiy Firsov, Nikolaj Vasiljev, Vyacheslav Byalt, and Alexandra Volchanskaya. “Conifers (Coniferae) of V. L. Komarov Botanical Institute Otradnoje Research Station”. Biological Communications0, no. 2 (June 17, 2014): 66–76. Accessed August 12, 2022. https://biocomm.spbu.ru/article/view/1136.