Kostin, Nikolai, Pavel Zykin, Alexey Baskakov, and Elena Krasnoshchekova. “Postnatal Development of Functionally Specialized Pyramidal Neurons of rat’s Sensomotor Cortex”. Biological Communications0, no. 3 (August 17, 2014): 84–95. Accessed October 31, 2020. https://biocomm.spbu.ru/article/view/1075.