Glinskiy, V. “Erratum To: Phylogenetic Relationships of Psammosteid Heterostracans (Pteraspidiformes), Devonian Jawless Vertebrates by Vadim Glinskiy”. Biological Communications, Vol. 63, no. 3, Nov. 2018, p. 202, doi:10.21638/spbu03.2018.306.