[1]
P. Skutschas and E. Zaynagutdinova, “Obituary”, BioComm, vol. 63, no. 4, pp. 205–209, Mar. 2019.