Glinskiy, V. (2018) “Erratum to: Phylogenetic relationships of psammosteid heterostracans (Pteraspidiformes), Devonian jawless vertebrates by Vadim Glinskiy”, Biological Communications, 63(3), p. 202. doi: 10.21638/spbu03.2018.306.