Yartsev, V., Kuranova, V. and Martynova, G. (2016) “Sperm morphology in two cryptic species of the genus <em>Salamandrella</em&gt; (Caudata: Hynobiidae)”, Biological Communications, 0(2), pp. 18–30. doi: 10.21638/11701/spbu03.2016.202.