Ognevaja, Ekaterina, Dmitry Lajus, Evgeny Izvekov, Valentin Nepomnyashchikh, and Yegor Malashichev. 2018. “Mirrors Inhibit Growth and Stimulate Lateralized Response to Prey in Larvae of the Mexican Axolotl <em>Ambystoma mexicanum</Em&gt;”. Biological Communications 63 (2), 133–139. https://doi.org/10.21638/spbu03.2018.206.