Zavalin, Alexey, Vladimir Chebotar, Alexey Alferov, Lyudmila Chernova, Elena Shcherbakova, and Elena Chizhevskaya. 2021. “Nitrogen Use by Plants and Nitrogen Flows After Application of Standard and Biomodified Nitrogen Fertilizers on Barley”. Biological Communications 66 (4), 283–289. https://doi.org/10.21638/spbu03.2021.401.