Timonina, Natalya, Violetta Kravtsova, Elena Mikhailova, Anastasia Sokolova, Vyacheslav Mikhailov, and Igor Krivoi. 2015. “Electrogenesis of End-Plates of Mdx Mice Diaphragm: Effect of Cell Therapy”. Biological Communications, no. 3 (September), 66–74. https://doi.org/10.21638/spbu03.2015.306.