Lemesheva, Valeriya, and Elena Tarakhovskaya. 2018. “Physiological Functions of Phlorotannins”. Biological Communications 63 (1), 70–76. https://doi.org/10.21638/spbu03.2018.108.