Philippov, Dmitriy, Yuriy Bobroff, Andrey Czhobadze, and Andrey Levashov. 2016. “<em>Lobelia dortmanna</Em&gt; (Lobeliaceae) in the Vologda Region”. Biological Communications, no. 1 (March), 84–99. https://doi.org/10.21638/spbu03.2016.106.