Andreychuk, Yulia, Anna Zhuk, Elena Tarakhovskaya, Sergei Inge-Vechtomov, and Elena Stepchenkova. 2022. “Rate of Spontaneous Polyploidization in Haploid Yeast <em>Saccharomyces cerevisiae</Em&gt;”. Biological Communications 67 (2), 88–96. https://doi.org/10.21638/spbu03.2022.202.