Orlova, Larisa, Gennadiy Firsov, Nikolaj Vasiljev, Vyacheslav Byalt, and Alexandra Volchanskaya. 2014. “Conifers (Coniferae) of V. L. Komarov Botanical Institute Otradnoje Research Station”. Biological Communications, no. 2 (June), 66–76. https://biocomm.spbu.ru/article/view/1136.