ORLOVA, L.; FIRSOV, G.; VASILJEV, N.; BYALT, V.; VOLCHANSKAYA, A. Conifers (Coniferae) of V. L. Komarov Botanical Institute Otradnoje Research Station. Biological Communications, n. 2, p. 66–76, 17 Jun. 2014.