Skutschas, P., & Zaynagutdinova, E. (2019). Obituary. Biological Communications, 63(4), 205–209. https://doi.org/10.21638/spbu03.2018.401