Abu Diiak, K., Valuyskiy, M., Melnitsky, S., & Ivanov, V. (2021). Diversity and distribution patterns of antennal sensilla in Hydropsychidae (Insecta, Trichoptera). Biological Communications, 66(4), 302–315. https://doi.org/10.21638/spbu03.2021.403