(1)
Uteshev, V.; Gakhova, E.; Kaurova, S.; Kramarova, L.; Shishova, N. Modern Reproductive Technologies for Amphibian Biodiversity Preservation. BioComm 2016, 157–164.