(1)
Skutschas, P.; Zaynagutdinova, E. Obituary. BioComm 2019, 63, 205–209.