[1]
Glinskiy, V. 2018. Erratum to: Phylogenetic relationships of psammosteid heterostracans (Pteraspidiformes), Devonian jawless vertebrates by Vadim Glinskiy. Biological Communications. 63, 3 (Nov. 2018), 202. DOI:https://doi.org/10.21638/spbu03.2018.306.